Bible kralická - Ž 35,24

Ž 35,24 Suď mne podlé spravedlnosti své, Hospodine Bože můj, ať se neradují nade mnou.