Bible kralická - Ž 23,1.2

Ž 23,1 Žalm Davidův. Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku.
Ž 23,2 Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí.