Bible kralická - Ž 22,7

Ž 22,7 (2,8) Všickni, kteříž mne vidí, posmívají se mi, ošklebují se, a hlavami potřásají, říkajíce: