Bible kralická - Ž 22,16.17

Ž 22,16 (2,17) Nebo psi obskočili mne, rota zlostníků oblehla mne, zprobijeli ruce mé i nohy mé.
Ž 22,17 (2,18) Mohl bych sčísti všecky kosti své, oni pak hledí na mne, a dívají se mi.