Bible kralická - Ž 149,6n

Ž 149,6 Oslavování Boha silného bude ve rtech jejich, a meč na obě straně ostrý v rukou jejich,
Ž 149,7 K vykonávání pomsty nad pohany, a k strestání národů,