Bible kralická - Ž 145,9

Ž 145,9 Dobrotivý Hospodin všechněm, a slitování jeho nade všecky skutky jeho.