Bible kralická - Ž 143,2

Ž 143,2 A nevcházej v soud s služebníkem svým, neboť by nebyl spravedliv před tebou nižádný živý.