Bible kralická - Ž 119,37

Ž 119,37 Odvrať oči mé, ať nehledí marnosti; na cestě své obživ mne.