Bible kralická - Ž 118,22

Ž 118,22 Kámen, kterýž zavrhli stavitelé, učiněn jest v hlavu úhelní.