Bible kralická - Ž 110,7

Ž 110,7 Z potoka na cestě píti bude, a protož povýší hlavy.