Bible kralická - Ž 102,12

Ž 102,12 (2,13) Ale ty, Hospodine, na věky zůstáváš, a památka tvá od národu až do pronárodu.