Zemřela Johanna Zbořilová

Správci Evangnetu <>
(9.9.2006, rubrika: Oznámení)


8. září 2006 zemřela po těžké nemoci ve věku 32 let evangelická farářka Johanna Zbořilová. Rozloučení se bude konat při bohoslužbách v evangelickém kostele v Krabčicích v sobotu 16. září ve 14.00 hodin. Oznámení k tisku naleznete v příloze článku.

Já vím, že Vykupitel můj živ jest a že v den nejposlednější nad prachem se postaví. (Job 19, 25)
Pane, ke komu půjdeme? Slova věčného života máš. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, Syn Boha živého. (Jan 6, 68 - 69)

V hlubokém zármutku, a přece v naději věčného života v Kristu, oznamujeme, že v pátek dne 8. září 2006 zemřela po těžké nemoci ve věku 32 let naše maminka a dcera, paní

Johanna Zbořilová
rozená Šimerová
evangelická farářka v Krabčicích


Rozloučíme se s ní a za její život Pánu Bohu poděkujeme při bohoslužbách v evangelickém kostele v Krabčicích v sobotu 16. září ve 14.00 hodin.

Děkujeme Pánu Bohu za její lásku a službu.


Jménem zarmoucených:
Tomáš Zbořil, syn
Jana Šimerová, matka

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Krabčicích
Seniorátní výbor ústeckého seniorátu


Libkovice pod Řípem 74, 413 01 Roudnice nad Labem


Místo květinových darů pamatujte prosíme na potřeby církve.


Příloha [1]: Pohřební oznámení v PDF <parte-johankazborilova.pdf> (77.1 KB)
Příloha [2]: Pohřební oznámení v DOC <parte-johankazborilova.doc> (47.0 KB)