Věje Duch ku Praze?

Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
(23.3.2023, rubrika: Co hýbe s ČCE)


Všichni tušíme, že rotace kazatelů mezi církevními sbory neprobíhá rovnoměrně. Že například Praha si přitáhne více kazatelů, než jich do mimopražských sborů vydá.


Žiju v seniorátu, kde se stesky nad tím, že nám kazatelé odcházejí jinam, ozývají docela často. Jeden z mých kolegů to vtipně vystihl větou, že „Duch svatý věje ku Praze“. Zasmál jsem se, ale zároveň si řekl, že ověřím, nakolik je představa skrytá za hořkou ironií té věty pravdivá. Nezabralo mnoho času, abych si zde na Evangnetu prošel u 20 pražských sborů jejich Historie kazatelů na sboru. Jednoduše jsem počítal případy, kdy nějaký farář z českého mimopražského sboru přišel na farářské místo ve sboru pražském. A na druhé straně případy, kdy naopak farář z pražského sboru odešel na farářské místo ve sboru mimopražském. Těch prvních případů je ve statistikách za roky 1891 až 2022 celkem 70. Farářů, kteří se odhodlali odejít z Prahy na místo mimopražské, bylo za stejné období 22. Přiznám se, že jsem čekal nepoměr vyhrocenější. Holt je za tím asi docela přirozená přitažlivost centra. (Zároveň tuším, že něco podobného platí třeba pro Valašsko, tam zase z jiných důvodů, asi to prozkoumám někdy příště.) - A taky svou představu, že z Prahy odcházejí faráři na sklonku „kariéry“, už třeba velkoměstem přesyceni, jsem si musel opravit – průměrný věk těch odcházejících je 51 let.

Jestli je tady nějaké úskalí, tak možná v něčem jiném. Pro léta 1891 až 1989 platí, že směrem do Prahy přechází průměrně 3 a půl faráře za desetiletí. Zatímco v devadesátkách jich bylo 6, v nultých letech 9, v desátých letech 7 – všechno vztaženo k oněm „pouhým“ 20 pražským sborům, když přitom farář obyčejně na svém místě vydrží mnoho let. - Vše shrnuji jen slovy, že v posledních třech desetiletích přitažlivost Prahy násobně vzrostla. Další interpretaci těch čísel nechávám na vás.

 

   • 8 komentářů
  • Autor: Kazatel ČCE Aleš Wrana
  • poslední změna: 23.03.2023 21.08