Noticka ad Kázání proti národu

Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
(16.11.2022, rubrika: Aktuality)


Toto druhé Putnovo kázání „proti hodnotám“ https://www.christnet.eu/clanky/6748/kazani_proti_narodu.url je podle mého názoru dobře biblické,


... o nějaké drobné nuance (byli farizeové skutečně tehdejší obdobou „biskupů a kanovníků“?) se přít nechci. Už jinde jsem vyjádřil naději, že si Putnova sečtělost, rétorické a argumentační schopnosti mohou najít své posluchače. A on snad ví i to, co já jsem nepochopil, proč „proti národu“, totiž proti tomu, aby byl národ vzýván jako nejvyšší křesťanská hodnota, káže v Nekostele, tedy posluchačům patřícím předpokládám k metropolitní inteligenci, posluchačům proevropským a kosmopolitním?

Jen jedno doplnění: nejméně na dvou místech Nového zákona se naznačuje, že církev je novým Božím „národem“ (ethnos). Ř 10,19: „Nepochopil Izrael, co mu bylo zvěstováno? Nepochopil; už u Mojžíše se přece říká: ‚Vzbudím ve vás žárlivost na národ, který není národem, proti národu pošetilému vás popudím k hněvu.‘“ (doslova: který je ne-národem; proti národu bez pochopení). Apoštol Pavel prostě doufá, že když židům v tuto chvíli chybí poznání, a oni nejsou schopni přijmout Ježíše jako Mesiáše, že je popožene aspoň žárlivost na církev. - A 1Pt 2,9: „Vy však jste… národ svatý, lid náležející Bohu‘“ – apoštol zde na církev přenáší starozákonní zaslíbení (Ex 19,6), kde v hebrejském originále je „goj kadoš“. Ani na jednom z těch míst se o církvi jako novém Izraeli tedy nemluví nijak vznešeně. Pojem národa se tu však jaksi objevuje, pozitivní křesťanský obsah v tomto označení skupinové identity nalézt lze. 

Společenství křesťanů jako Boží lid, národ. Víra jej sjednocuje napříč hranicemi národů světa. Pokud MCP tuto biblickou představu nezmiňuje, je to jen proto, že jsou tyto novozákonní zmínky střídmé? Nebo taky proto, že třeba není salonfähig mluvit v Nekostele o církvi nějak kladně či dokonce vznešeně? Vidět v církvi nějaký potenciál, mít pro ni naději? A pokud by se mohla při Nekostele vytvořit nějaká komunita, odkud by sama brala své vymezení identity než z biblických příměrů?  • 29 komentářů
  • Autor: Kazatel ČCE Aleš Wrana
  • poslední změna: 16.11.2022 08.37