Přístup k e-mailům, filtrace spamů

Správci Evangnetu <>
(31.7.2022, rubrika: Novinky na Evangnetu)


Vážení a milí uživatelé e-mailu na Evangnetu,

přijměte několik důležitých aktuálních informací týkajících se e-mailových schránek na Evangnetu. Vývoj jde kupředu, to přináší výhody i úskalí. Také na Evangnetu se snažíme držet krok a musíme na vývoj reagovat. Některé změny jsou příjemné, jiné méně.

Čtěte více v článku níže.


1. Webové rozhraní pro přístup do e-mailové schránky
Již před časem jsme na našich internetových stránkách informovali, že končí podpora prostředí Horde a “staré” kostky. Nyní můžete do svých e-mailových schránek přistupovat pomocí nové Kostky (Roundcube) na adrese https://email.evangnet.cz (původní adresy posta.evangnet.cz, webmail.evangnet.cz a horde.evangnet.cz budou na novou adresu přeměrovány). 
Přes webové rozhraní můžete e-maily číst, psát, třídit do složek a zde také můžete nastavovat filtry (včetně filtrace SPAMů), přesměrování.
 
2. Přesměrování a filtry (včetně filtrace SPAMu)
    a. přesměrování

Právě ve věci přesměrování potřebujeme upozornit na následující: přesměrování (přeposílání) e-mailových zpráv v rámci domény evangnet.cz funguje spolehlivě. Při přesměrování na adresy jiných poskytovatelů (zvláště @gmail.com a domény ve správě Microsoft, někdy též tiscali.cz, seznam.cz a jiné) narážíme čím dál častěji na situace, kdy cílový poskytovatel (vlastník domény např. @gmail.com) z různých důvodů (SPFDMARC,...) přeposlané zprávy odmítne. Žel pravidla pro odmítnutí často nesdělí. Výsledek je, že není možné stoprocentně zaručit, že všechny přesměrované zprávy budou doručeny. Z toho důvodu velmi doporučujeme přistupovat k poště přímo na Evangnetu (přes webmail), resp. stahovat poštu do vámi používaných e-mailových programů (Thunderbird, Outlook,...). Jak nastavit e-mailového klienta píšeme ZDE
Poznámka: Stahovat poštu přímo ze schránky na Evangnetu je možné také např. do webového rozhraní gmail.com nebo také seznam.cz. 

    b. filtry a filtrace SPAMů
Přes webové rozhraní e-mailu si můžete nastavit vlastní filtry (Nastavení - Filtry) Na Evangnetu dlouhodobě “cvičíme” SPAM filtr, který při správném nastavení zachytí 97% SPAMů a přesune je do složky Spam (Nevyžádaná). Správná filtrace na naší straně zdůvěryhodňuje náš server také právě při výše zmiňovaných problémech s přesměrováním. Bylo proto nezbytné, abychom filtr nastavili u všech existujících schránek. Více o tom, jak má vypadat správně nastavený filtr, píšeme ZDE.

3. Nastavení (serveru) odchozí pošty 
I zde věnujte prosím nastavení náležitou pozornost. Pokud máte server odchozí pošty nastaven dle instrukcí na našich stránkách (https://evangnet.cz/napoveda:email_nastaveni), nemusíte nic měnit. Pokud pro odesílání ze stolního počítače používáte např. adresu vašeho poskytovatele internetu, je třeba nastavení změnit. Jako server odchozí pošty je nezbytné mít nastaven vždy smtp.evangnet.cz. Aby byly e-maily z domény evangnet.cz přijímány protistranami, jsme také nuceni zavést tzv. SPF a DMARC. To znamená, že ten, kdo nebude rozesílat e-maily výhradně přes náš SMTP server (smtp.evangnet.cz), bude přijímajícími servery považován za podvodníka rozesílajícího SPAM a zprávy budou odmítnuty.

Věříme, že ve výsledku výše zmíněné kroky přispějí k lepšímu a komfortnějšímu využívání našich služeb.