Aktualizované církevní zřízení a řády

Správci Evangnetu <>
(23.6.2022, rubrika: Novinky na Evangnetu)


V sekci ČCE najdete aktualizované Církevní zřízení a řády. Všechny řády jsou ve znění platném po letošním 4. zasedání 35. synodu ČCE. Řády jsou opatřeny aktivními odkazy, aby práce s nimi byla co nejsnazší. Ke kterým změnám v řádech došlo, najdete v usneseních z letošního zasedání synodu.


Základní verze řádů je doplněna o tyto další možnosti:

Verze pro tisk Protože tisk řádů z webových prohlížečů může být komplikovaný, jsou řády doplněny o verze pro tisk ve formátu PDF. Odkaz na PDF verze jednotlivých řádů ve formátu A4 najdete vždy na konci řádu. Na úvodní stránce pak najdete odkazy na celou sadu církevních řádů ve verzi pro tisk, a to ve formátech A4 a A5. PDF verze řádů jsou vhodné pro tisk, základní online podoba řádů však umožňuje snazší práci s řády díky možnosti využívat aktivní odkazy a dostat se tak bez hledání na související místa v řádech.

Základní verze pro offline použití Pro případ, že byste potřebovali s řády pracovat bez možnosti připojení k internetu, můžete si základní verzi stáhnout a rozbalit do svého počítače. Odkazy pro stažení jsou na úvodní stránce řádů.

Usnesení synodů Z úvodní stránky se dostanete rovněž k usnesením synodů. Usnesení letošního a některých předchozích zasedání synodu jsou opatřena také aktivními odkazy na tisky, které jsou v jednotlivých usneseních zmiňovány.

Starší verze CZ a řádů Pro případ, že byste potřebovali zjistit starší znění některého z řádů, jsou Vám k dispozici starší verze řádů, a to od r. 2002.