Rozhovor s kanidáty synodní rady ČCE

Správci Evangnetu <>
(19.4.2021, rubrika: Co hýbe s ČCE)


Výbor Spolku evangelických kazatelů zve své členy i všechny, kterým leží na srdci směřování ČCE, k panelové diskusi s kandidáty volby do synodní rady na synodu ČCE v květnu t.r. Beseda proběhne on-line 19.4. 2021 od 19 hodin. Více informací na stránkách SpEK: spek.evangnet.cz