Postní sbírka - kam odeslat sborové sbírky

Správci Evangnetu <>
(9.4.2021, rubrika: Aktuality)


Letošní postní období skončilo a s ním i Postní sbírka na podporu vzdělávání dětí v Libanonu. K dnešnímu dni Diakonie registruje na účtu sbírky přes 430 tisíc Kč a to není konečné číslo.

Ze zkušenosti víme, že sbory ČCE, které se do sbírky zapojily, budou ještě dary zasílat. V těchto dnech často chodí dotazy na sbírkový účet. Číslo sbírkového účtu je 2400384700 / 2010. Variabilní symbol, prosíme, uveďte 3247xxxx, kde místo xxxx napíšete čtyřmístný kód vašeho sboru. Velmi tak usnadníte administraci darů.

V případě dotazů, prosím, kontaktujte Ivanu Dingovou, koordinátorku Postní sbírky Diakonie ČCE, Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, dingova@diakoniespolu.cz, tel: +420 731 621 438