Období stvoření

Uživatel Evangnetu Marek Drápal <>
(1.9.2020, rubrika: Církev a svět)


Období stvoření (Season of Creation), doba stvoření či období vděčnosti za stvoření je liturgické období, ve kterém každoročně věnuje církev zvýšenou pozornost Božímu stvoření. Začíná 1. září světovým dnem modliteb za péči o stvoření a končí 4. října svátkem sv. Františka.

Inspiraci pro sborovou práci a další informace o období stvoření lze najít na webových stránkách: Jedním ze zajímavých kanálů, jak otevřít téma ochrany Božího stvoření jsou filmové projekce: Další možností jak otevřít téma ochrany Božího stvoření je společná sborová akce: