Výzva Nadačního fondu Compaternitas

Správci Evangnetu <>
(12.1.2019, rubrika: Aktuality)


Na konci loňského roku zemřel ve věku pětačtyřiceti let bratr farář Aleš Mostecký. Byl farářem ve Dvoře Králové, kde žil se svou maželkou a pěti dětmi. Děti jsou ve věku 9 až 19 let. Správní rada Nadačního fondu COMPATERNITAS vypisuje sbírku na podporu rodiny Mosteckých.

Po domluvě s rodinou jsme uzavřeli smlouvy o stavebním spoření pro každé z dětí a chceme společně na jejich účty přispívat až do částky  150 – 200 tisíc korun. Zda se to podaří, to už záleží na jednotlivých přispěvatelích. Rovněž jsme připraveni v případě potřeby přispět i na jiná potřebná vydání rodiny Mosteckých.

Obracíme se proto s prosbou o jednorázový či opakovaný příspěvek na konto fondu 219 146 565 / 0300 (var. symbol neuvádějte) na všechny,  kteří přispět můžete a chcete.

Správní rada: Anna Lavická, Jan Plecháček, Jan Keller

compaternitas.evangnet.cz