Blahoslavův dům vs. mrakodrap

Správci Evangnetu <>
(3.11.2018, rubrika: Co hýbe s ČCE)


V bezprostředním sousedství Blahoslavova domu, sídla Farního sboru ČCE v Brně II, připravují soukromí investoři stavbu mrakodrapu.

Projekt předpokládá demolici několika budov na sousedním pozemku, vybagrování celé plochy pozemku pro podzemní parkoviště a stavbu 23podlažní budovy nazvané „Triangl Tower“, to vše ve vzdálenosti několika metrů od modlitebny. Projekt neodpovídá územnímu plánu a představuje bezohledný zásah nejen do života evangelického sboru ale celé části města.  

Proti realizaci stavby vznikla mimo jiné petice adresovaná brněnským radním. Text petice spolu se základními údaji o chystaném projektu je dostupný mj. na adrese http://zelenebrno.cz/ne-mrakodrapu. Tam je také možné petici podpořit svým podpisem.

Dovolujeme si Vás tímto způsobem požádat o podporu petiční akce. 


Martin Horák ​Za FS ČCE v Brně II