Výročí Diakonie Krabčice ? 150 let spolu pro člověka

Správci Evangnetu <>
(9.10.2014, rubrika: Aktuality)


Krabčická Diakonie letos slaví neuvěřitelných 150 let. Dlouhodobě se specializuje na péči o seniory a lidi s Alzheimerovou nemocí – nejen v této oblasti je ostatně krabčické středisko českým průkopníkem, veškerá péče v domově je totiž pojata s daleko větším ohledem na každého jednotlivce a jeho individualitu. Oslavy výročí se uskuteční 2. listopadu v krabčickém středisku a kostele.

Péče od dítěte po seniory

Za dobu své existence prošla Diakonie Krabčice mnoha proměnami a její historie tak víc než dobře naplňuje motto letošního významného výročí - „150 let spolu pro člověka“. „Se začátky je nedílně spjat farář Václav Šubert – právě díky němu vznikla první diakonická organizace v Česku a v samotných Krabčicích byla roku 1864 založena opatrovna pro děti. Původním záměrem bylo poskytnout útočiště dětem, jejichž rodiče se museli věnovat práci na poli. V průběhu času se však působnost rozšířila a vznikl soukromý evangelický dívčí vychovávací ústav s hlavní soukromou dívčí školou,“ popisuje ředitel krabčické Diakonie Aleš Gabrysz. Šlo o ojedinělý počin, který nemá v českých zemích obdobu: školy té doby byly většinově katolické, s významným německým vlivem. Cílem tak bylo rozvíjet předně šíření české vzdělanosti, českého jazyka a posilování národní identity postavených na křesťanských protestantských základech. Následující léta znamenala pro ústav i jeho službu lidem značný rozkvět, Krabčice také získaly novou dominantu – v roce 1885 byl postaven nový kostel.

Velmi radikální změna přišla s rokem 1954, kdy se z ústavu stal domov odpočinku ve stáří. Od roku 1959 do roku 1991 pak byl domov ve správě okresu Litoměřice, byť zůstal nadále majetkem církve. Provoz Domova v Krabčicích pod správou Českobratrské církve evangelické byl slavnostně obnoven 1. září 1991 a bylo zřejmé, že koncept péče je potřeba zásadně inovovat. „Náš domov patří mezi zakládající členy České Alzheimerovské společnosti (ČALS), a to zejména díky osobě Pavly Krejčiříkové – Hýblové. Jak Pavla, tak tehdejší ředitel Miroslav Erdinger, jsou držiteli Zlaté vážky, která se uděluje lidem, již se zasadili o rozvoj péče o lidi s Alzheimerovou nemocí. Jsme pobočkou a kontaktním místem ČALS, poskytujeme poradenské služby a organizujeme tzv. Pomerančový týden – kdy veřejnosti předáváme aktuální informace o Alzheimerově nemoci,“ popisuje nastoupený směr Aleš Gabrysz.

Naplnit slovo Domov

Stěžejním specifikem krabčického Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem, který poskytuje zázemí právě lidem s Alzheimerovou nemocí, je důraz na obsah slova Domov. „Snažíme se poskytnout obyvatelům maximálně aktivizující přístup. Chceme ukazovat alternativy aktivního a naplněného života. V Diakonii Krabčice probíhá řada aktivizačních programů, provozujeme skvělý ateliér a "dílnu". Maximálně respektujeme lidskou jedinečnost a individualitu, a proto se snažíme dodávat svým uživatelům potřebné množství podpory, přitom však nepřebírat zodpovědnost za jejich život,“ shrnuje filosofii Domova ředitel Gabrysz.

Zahraniční hosté, koncert i slavnostní zasazení stromu

Krabčická Diakonie spolupracuje s celou řadou zahraničních partnerů, není proto divu, že mnozí dorazí i na oslavy výročí. Svou zdravici přednese například ředitel Diakonie Bautzen Gerhard Lehmann. Diakonie v Bautzenu provozuje 4 domovy pro seniory a krabčické středisko s ní spolupracuje již více než 15 let. „Mezi hosty budeme, doufám, moci přivítat paní prof. Helenu Haškovcovou, významnou autoritu v oblasti etiky, nebo profesorku Ivu Holmerovou, ředitelku České Alzheimerovské společnosti. Chybět, doufám, nebude ani Dr. Karel Schwarz, první ředitel znovuobnovené činnosti Diakonie ČCE, současný ředitel Diakonie ČCE Bc. Petr Haška nebo Miroslav Erdinger, první ředitel krabčického střediska v jeho obnovené činnosti,“ popisuje ředitel Gabrysz.

Slavnostní program začne v 10:00 prohlídkou areálu krabčické Diakonie, po obědě se koná slavnostní bohoslužba, následně bude prezentována vize dalšího směřování krabčické Diakonie, významní hosté také přednesou své zdravice. Akci uzavře koncert chrámového pěveckého sboru (Liberec). V průběhu oslav bude slavnostně zasazen strom ginkgo biloba, který kromě bohaté symboliky přináší také mnohé blahodárné účinky například pro lidi právě s Alzheimerovou nemocí. Diakonie Krabčice ráda na oslavách výročí přivítá návštěvníky z řad veřejnosti, veškeré informace jsou k dispozici na stránkách www.krabcice.diakonie.cz.