Sbírka pro rodinu f. Jana Veselého

Nadační fond Compaternitas <>
(11.9.2014, rubrika: Co hýbe s ČCE)


Nadační fond COMPATERNITAS vypisuje sbírku solidarity a pomoci pro rodinu faráře Jana Veselého.

Dne 2. srpna zemřel po zhoubné nemoci v pětašedesáti letech farář Jan Veselý. Měl čtyři děti, z nichž tři dosud studují. Nejstarší syn je již zaopatřen vlastní truhlářskou živností. Manželka pracuje v sociálních službách v Žatci. Bydlí na faře, je před nimi otázka stěhování do jiného bytu a s tím souvisí i hledání nového zaměstnání manželky Jana Veselého. Mají nějaký základní majetek, ale bez pomoci druhých se jen velmi stěží obejdou.

Jako správci Nadačního fondu COMPATERNITAS vypisujeme sbírku solidarity a pomoci rodině Jana Veselého. Chtěli bychom děti finančně podpořit po dobu jejich studia a rodině pomoci s nalezením nového bydliště. Obracíme se na Vás - na jednotlivce a sbory naší církve - s prosbou o příspěvek do námi vyhlášené sbírky. Můžete přispívat nejlépe pravidelnou platbou, ale i platbou jednorázovou. Číslo bankovního účtu fondu COMPATERNITAS je 219 146 565 / 0300. O průběhu sbírky i o jejím využití a o situaci rodiny Jana Veselého budeme všechny dárce vždy počátkem kalendářního roku informovat.

Nadační fond Compaternitas slouží k finanční pomoci rodinám evangelických kazatelek a kazatelů, které se ocitnou v sociální nouzi. Zřizovatelem Fondu je občanské sdružení Spolek evangelických kazatelů.

Správní rada COMPATERNITAS - Abigail Hudcová, Jan Plecháček, Jan Keller