Milan Paumer, hrdina protikomunistického odboje bratří Mašínů, zemřel

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je Jan Kupka.
(4.8.2010, rubrika: Aktuality)


"Má-li zlo triumfovat, potřebuje jediné – aby slušní lidé nedělali nic. (Edmund Burke, britský politik)"
Dnes v poledne byl v obřadní síni v Poděbradech pochován Milan Paumer, který se zúčastnil protikomunistického odboje po boku bratří Mašínů. K jeho úmrtí napsal článek Jan Kupka, farář v Krabčicích, který se s Milanem Paumerem setkával.

Milana Paumera jsem osobně znal, měl jsem to štěstí s ním několikrát o jeho životě i jiných věcech hovořit osobně, ještě mnohem častěji pak telefonicky. Naše poslední setkání znemožnil jeho nástup do nemocnice, tak jsme se domluvili na týden později. Z nemocnice se však už nevrátil. Ve čtvrtek 22.7.2010, zemřel.

Evangelický křesťan Milan Paumer byl vychován v duchu nejlepších tradic první republiky, ideály Sokola a skautingu, slova čest a boj za vlast pro něj nebyly prázdnými pojmy. To dosvědčil ve svém podílu na odboji proti zvůli komunistické strany, která ozbrojeným pučem v roce 1948 ovládla a terorizovala všechny vrstvy československé společnosti. Milan Paumer a synové hrdiny protinacistického odboje Josefa Mašína, Ctirad a Josef, pustili se do příprav na skutečný protikomunistický odboj. Jejich akce jsou dodnes odsuzovány, zejména ovšem z ideologických důvodů, které jsou silně ovlivněny pokřiveným ztvárněním jejich příběhu v propagandistickém seriálu 30 případů majora Zemana. Ve skutečnosti vždy čelili ozbrojeným protivníkům, z nichž někteří setkání se skupinou bratří Mašínů nepřežili. Ale všechny tři československé oběti byly buď příslušníky komunisty ovládaného SNB nebo členové Lidových milicí. Přípravy na očekávané svrhnutí totalitního režimu museli urychleně přerušit, intenzivně po nich pátrala StB. Uprchli tedy přes NDR do Berlína. Během svého dramatického útěku čelila jejich skupina neuvěřitelné přesile okolo 25.000 východoněmeckých a sovětských vojáků, ozbrojených mimo jiné kulomety a tanky. Do Berlína se nakonec dostali jen bratři Mašínové a do břicha postřelený Milan Paumer, Václav Švéda a Zbyněk Janata, jejich dva druhové, byli chyceni a převezeni do Československa, kde byli krutě mučeni a pak popraveni. Smrtí nebo dlouholetými žaláři se komunisté pomstili všem rodinám členů odbojové skupiny, včetně žen a dětí.

Milan Paumer byl statečný a čestný muž a bojoval proti zločinnému a zbabělému režimu, který se neštítil ničeho. Je mi líto, že zemřel, sil měl ještě dost. Bylo mu 79 let.

Jan Kupka, farář v Krabčicích  • 16 komentářů
  • Původní autor: Jan Kupka
  • poslední změna: 04.08.2010 15.28