Evangnet provozuje službu pro chatování

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je Přemysl Polák.
(3.7.2010, rubrika: Novinky na Evangnetu)


Mnozí čtenáři Evangnetu jistě už někdy slyšeli o ICQ. Tato služba umožňuje online chatování. Evangnet nabízí podobnou službu, ale postavenou na otevřených technologiích.

Instant messaging neboli okamžité zasílání zpráv

Co je instant messaging? Česká Wikipedie říká: "Instant messaging (zkratka IM) je internetová služba, umožňující svým uživatelům sledovat, kteří jejich přátelé jsou právě připojeni, a dle potřeby jim posílat zprávy, chatovat, přeposílat soubory mezi uživateli a i jinak komunikovat. Hlavní výhodou oproti používání např. e-mailu spočívá v principu odesílání a přijímání zpráv v reálném čase. Jinými slovy zpráva je doručena ve velmi krátké době od odeslání (většinou v rámci stovek milisekund)."

Evangnet takovou službu svým uživatelům nyní nabízí. Tento článek vás s ní seznámí a poskytne návod na její využití.

Proč ne ICQ?

ICQ je u nás rozšířená služba pro instant messaging. Málokdo ale ví, že provozovatel této služby (AOL, America On-Line) dal v licenčním ujednání svému systému do vínku četná omezení. Například není dovoleno (legálně) používat jiného než originálního klienta, tj. program jejž používáte pro ICQ komunikaci (ten kromě chatů zobrazuje také reklamy). ICQ také smí být použito jen pro soukromé účely, takže používá-li někdo ICQ pro komunikaci s kolegy v pracovních záležitostech (zejména na pracovních počítačích), činí tak v rozporu s tímto ujednáním (uživatelé s licenčním ujednáním souhlasili při registraci).

Jsou tu ovšem i jiné nevýhody než jen právní omezení. Zaprvé, jedná se o centralizovaný systém, takže pokud vypadne centrum, je s komunikací konec. Zadruhé, přenos dat je plně v rukou provozovatele služby a ten si s nimi může dělat co se mu zlíbí. Například odposlouchávat. Jedná se tedy o technologii naprosto nevhodnou pro přenos citlivých dat.

Třetí nevýhodou je uzavřenost komunikačního protokolu. To znamená, že nikdo (teoreticky) neví jak funguje přenos dat a například zda je komunikace dobře zabezpečena. Ale hlavně to silně omezuje použitelnost těchto systémů. Například AOL poskytuje pro své ICQ klienta jen pro Windows na PC. Ano, já vím, existují i programy pro Linux, které umějí komunikovat přes ICQ, ale jak bylo zmíněno výše, není to legální; navíc ICQ občas mění protokol, což alternativy na čas vyřadí ze hry (než se zpětným inženýrstvím příjde na to, co se změnilo a programy se upraví). To platí i pro alternativy na Windows, třeba pro populární Mirandu. Jistě, je tu také ICQ-Go - klient, který se dá spustit na stránkách ICQ a běží v rámci webového prohlížeče, ale nejedná se o žádný luxus.

Jabber

Mnohé výše uvedené nevýhody odstraňuje Jabber.

Jabber především používá pro komunikaci otevřený protokol. Otevřený znamená, že je specifikován veřejně přístupnou a použitelnou normou. Z toho plyne, že programy využívající tento protokol může psát kdokoli a zejména pro jakoukoli počítačovou platformu. Tedy ne jen pro Windows, ale i pro Linux a další. Z nezávislosti komunikačního protokolu také plyne absence jakéhokoli licenčního ujednání.

Další výhodou Jabberu je decentralizace. Každý si může zřídit jabber server a poskytovat uživatelům služby Jabberu. Výpadkem jednoho serveru jsou dotčeni jen uživatelé tohoto serveru.

Uživatelé různých serverů samozřejmě mohou komunikovat mezi sebou. Systém funguje podobně jako e-mail - každý má svou schránku na jiném serveru (seznam.cz, evangnet.cz, ...), uživatelé jsou identifikování uživatelským jménem a serverem, na němž jsou registrováni - Jabber ID vypadá stejně jako e-mailová adresa, například jméno.příjmení@evangent.cz znamená, že uživatel jméno.přijmení je registrován na Jabber serveru evangnet.cz.

Další výhodou je možnost elektronického podepisování a šifrování zpráv, takže žádný server po cestě nemůže komunikaci odposlechnout ani podvrhnout. Jedná se tedy o systém vhodný pro přenos citlivých dat (po správném nakonfigurování).

A to nejpříjemnější nakonec: Evangnet provozuje Jabber server a každý uživatel Evangnetu (přesněji: každý kdo má na Evangnetu e-mailovou schránku) je také registrovaným uživatelem Jabberu. Stačí jen zvolit nějaký program pro Jabber, nainstalovat ho a nastavit, a můžete svobodně a bezpečně komunikovat.

Nejste-li uživatelem Evangnetu a přesto byste chtěl(a) používat Jabber, pak vězte, že existuje množství veřejných jabber serverů. U nás je největší jabbim.cz. Ten obsahuje množství návodů a různých souvisejících článků. Navíc nabízí další služby.

Více o klientských programech a nastavení na Evangnetu čtěte zde.