V Chrástu požehnají zvon na nové zvonici

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je Karel Šimr.
(11.6.2010, rubrika: Aktuality)


V sobotu 12. června 2010 od 15 hodin proběhne na farské zahradě v Chrástu slavnostní požehnání zvonu na nové zvonici. Na její stavbu se složili především místní občané.

Získat potřebné prostředky pomohla místnímu farnímu sboru Českobratrské církve evangelické sbírka "Podepiš se na zvonici". Lidé si mohli symbolicky "zakoupit" část střešní krytiny budoucí zvonice a napsat na ni své jméno. Během několika měsíců se tak sešlo 85 000 korun. Více než sedm desítek dárců z řad občanů přispělo celkem 55 000 Kč. O zbytek se postaraly sponzorské dary firem.

Zvon získal sbor jako dar evangelické farnosti ze saského Possecku. Původně byl ale asi stopadesátikilogramový litinový zvon v roce 1925 odlit pro kostel v bavorském městě Zeil am Main.

Vlastní obřad požehnání zvonu doprovodí písně pěveckého sboru Chrástochor a duchovní hudba z Konga a Angoly v podání skupiny NSANGO MALAMU. Chybět nebude ani představení historie zvonu a jeho cesty na západ Čech nebo program pro děti.

V následujících dnech pak zvonici vyzdvihnou a upevní na střechu fary a zvon jako jediný v širokém okolí bude pravidelně vyzvánět k bohoslužbám a dalším příležitostem.

Průběh stavby je možné průběžně sledovat na http://chrast.evangnet.cz/online-stavba-zvonice

Karel Šimr, farář Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Chrástu