Konference ECEN v Praze

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je Ilona Mužátková, Jiří Nečas.
(13.5.2010, rubrika: Aktuality)


Od 9. do 13. června 2010 proběhne v pražském Mezinárodním baptistickém semináři (IBTS) konference Evropské křesťanské sítě pro životní prostředí (European Christian Environmental Network – ECEN).

Je to na Evropské úrovní největší křesťanská nevládní organizace lidí, kteří považují péči o Boží stvoření a zodpovědnost za ně za přirozenou součást života křesťana. Členy ECEN jsou profesionální pracovníci církví, vyčlenění pro ekologickou práci, duchovní, členové různých národních neziskových organizací i ti, kdo se připojili z osobního zájmu o věc.

Konference ECEN, které probíhají jednou za dva roky, jsou velmi cennou příležitostí pro vzájemné obohacení se nápady, informacemi a kontakty a přinesly mnohé konkrétní výsledky po celé Evropě. Téma letošní pražské konference je „Chléb náš vezdejší – potrava v čase klimatické změny“.

Konference má být zahájena ve středu 9. června na sklonku odpoledne. Čtvrtek bude věnován přednáškám k hlavnímu tématu konference. V pátek a v sobotu se budou scházet pracovní skupiny. Součástí programu jsou i kreativní workshopy a dvě varianty exkurze – jedna bude zaměřena na udržitelnou energetiku a management církevních budov a druhou bude pouť do Svatého Jana pod Skalou, spojená s návštěvou Svatojánské koleje. V sobotu večer bude příležitost v krátkých vystoupeních předvést jednotlivé aktivity českých církví, zaměřené na životní prostředí. Program je otevřený; hosté se mohou zapojit (anglicky).

Konference končí vždy v neděli ráno společnou bohoslužbou, tetokrát to bude v pražském kostele Českobratrské církve evangelické U Klimenta na Novém Městě (od 9:30).

Kdokoli by měl zájem se konference nebo některé její části zúčastnit nebo něčím přispět, může požádat o další informace na emailové adrese imuko@tiscali.cz nebo sledovat přímo webové stránky ECEN (www.ecen.org).

Ilona Mužátková, Jiří Nečas
(Poradní odbor pro otázky životního prostředí ČCE)

  • přidat komentář »
  • Původní autor: Ilona Mužátková, Jiří Nečas
  • poslední změna: 13.05.2010 23.57