FS ČCE v Merklíně hledá kazatele

FS ČCE MERKLÍN u Přeštic <>
(1.12.2009, rubrika: Nabídka práce)


Na sborových shromážděních v Merklíně a Přešticích bylo definitivně rozhodnuto o ukončení dosavadního sdružení těchto sborů k 31.12.2009. Sbor ČCE v Merklíně tak oznamuje, že od 1.1.2010 nabízí volné místo faráře. Předpokládané datum nástupu je červenec-září 2010.

Bližší informace poskytne kurátor sboru - tf 603862544, pavel.salom@seznam.cz. Případně je možné o ně zažádat na adrese merklin@evangnet.cz.