FS ČCE v Podbořanech hledá kazatele

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je FS ČCE Podbořany.
(10.11.2009, rubrika: Nabídka práce)


Rozptýlený Farní sbor ČCE v Podbořanech, kazatelské stanice Oráčov a Valeč v Čechách, hledá faráře(-ku), na plný úvazek.

Na území sboru jsou – věznice, domov důchodců, nemocnice, psychiatrická léčebna, internáty, učiliště, střední školy a další instituce pro pastorační a misijní službu.

Kontakt:
Mgr. Jana Kadlecová, farářka dvojsboří – t. 373 396 390
Mgr. Dušan Ehmig, ordinovaný presbyter – m. 606 822 435, E-mail: duchoslavehmig@email.cz
http://podborany.evangnet.cz/