Fond povšechného sboru - krátká zpráva o stavu

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je FS ČCE Vinohrady.
(29.9.2009, rubrika: Oznámení)


Chceme se s Vámi podělit o radost z toho, že na Fondu povšechného sboru, jehož účelem je alespoň částečně pokrýt ztráty vzniklé zpronevěrou peněz z účtů povšechného sboru, je již bezmála čtvrt milionu korun. Rádi bychom poděkovali všem, kdo si oddělili ze svého ve prospěch fondu.

Fond zůstává ještě do konce tohoto roku otevřen a mohou do něj přispívat sbory a také jednotliví členové naší církve nebo sympatizanti (těm rádi vystavíme potvrzení o daru). Svoje příspěvky můžete posílat na účet: 19 – 946349/0800 s variabilním symbolem čísla svého sboru (jednotlivce prosíme, aby kvůli variabilnímu symbolu kontaktovali účetní vinohradského sboru s. Janu Fučikovskou – fuci.jana@seznam.cz)

Pokud se chcete o fondu dozvědět více, podívejte se na statut Fondu a průvodní dopis, které najdete pod článkem. Pokud byste chtěli další konkrétnější informace, pište prosím na mail: fsvinohrady@volny.cz

Příloha [1]: Statut Fondu povšechného sboru <statut_fondu_povsechneho_sboru.pdf> (72.8 KB)
Příloha [2]: Průvodní dopis k Fondu povšechného sboru <fpsdef.pdf> (72.0 KB)