Sociální služby v Mostě nevyhořely – stěhují se!

Správci Evangnetu <>
Autorem textu je Gabriela Benešová.
(14.4.2009, rubrika: Oznámení)


Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě bude od května poskytovat své služby v novém ,,hlavním stanu‘‘. Stěhování přinese klientům i pracovníkům Střediska především úsporu času.

Diakonie ČCE-Středisko sociální pomoci v Mostě působí v oblasti poskytování sociálních služeb na Mostecku již několik let. Zastřešuje provoz Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni v ulici M.Alše, dále program Terénní sociální práce v ohrožených rodinách a rovněž Občanskou poradnu sídlící v budově Okresní knihovny.

Praxe ukázala, že rozmístění sociálních programů ve čtyřech různých budovách v odlišných částech města není ideální ani ekonomicky výhodné. Některé využívané prostory navíc nenaplňovaly platné standardy kvality v sociálních službách např. proto, že nebyly zcela bezbariérové.

Bylo tedy jen otázkou času vytipovat nové společné sídlo, do kterého by bylo možné soustředit maximum kapacit Střediska, a které by odpovídalo potřebám výše zmíněných programů. Po důkladné analýze volných prostor ve městě padla volba na mostecké Business Centrum. To nabídlo ideální velikost i počet místností, které navíc není nutné nijak zásadně stavebně upravovat a přesun je možné uskutečnit prakticky okamžitě.

Po krátké uzavírce vyhrazené na stěhování budou od 20.4. 2009 služby Občanské poradny a Terénní sociální práce opět k dispozici klientům, a to již na nové adrese.

Středisko jim nabídne důstojnější, větší a lépe přístupné kanceláře v centru města, v pátém patře Business Centra (bývalá budova Báňských staveb). Díky většímu počtu konzultoven, budou moci sociální pracovníci a poradci obsloužit více klientů v kratším čase. Zrychlí se i komunikace mezi pracovníky jednotlivých programů, dojde k úspoře provozních nákladů. Jediným detašovaným pracovištěm mostecké diakonie i nadále zůstane Azylový dům pro matky s dětmi.

Zvláštní poděkování patří České Spořitelně v Mostě, která v rámci projektu firemního dobrovolnictví uvolní jednoho ze svých zaměstnanců na pomoc při stěhování.

Nové kontaktní údaje a provozní doba programů:

Adresa
Diakonie ČCE - SSP v Mostě- Tel.: 476 101 261
Business Centrum - 5. patro
Tř. Budovatelů 2957/108
434 01 MOST
most@diakoniecce.cz
 
Občanská poradna (OP) - Tel.: 417 638 954
Pondělí:10.00 - 13.0014.00 - 17.00
Úterý:09.00 - 13.00
Čtvrtek: 10.00 - 13.00 14.00 - 17.00
Pátek:09.00 - 13.00
 
Provozní doba kanceláře TSP - Tel.: 417 638 956
Pondělí:12.00 - 16.30 hod.
Čtvrtek: 07.30 - 12.00 hod.
 
Terénní sociální práce (TSP) - Tel.: 417 638 956
Pondělí:08.00 - 16.30 hod.
Úterý: 08.00 - 15.00 hod.
Středa: 08.00 - 15.00 hod.
Čtvrtek: 08.00 - 15.00 hod.
Pátek: 08.00 - 13.30 hod.

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě IČ: 70863601; č.účtu: ČSOB 515218463/0300; www.most.diakoniecce.czPříloha [1]: Tisková zpráva <tz_090414_gb_stehovani.pdf> (124.5 KB)