Církve pomáhají cizincům bez práce na Plzeňsku

Kazatel ČCE Karel Šimr <>
(17.3.2009, rubrika: Oznámení)


(Plzeňsko) V evangelických sborech v západních Čechách probíhají v těchto dnech sbírky na pomoc zejména mongolským pracovníkům na Plzeňsku. Ti jsou už několik měsíců bez příjmů. Svou solidaritu vyjadřují i další církve.

O prvních třech březnových nedělích vyhlásila řada sborů Českobratrské církve evangelické (ČCE) v západních Čechách sbírky na pomoc Mongolům bez práce. K peněžním i materiálním sbírkám se připojily například evangelické sbory v Plzni, Rokycanech, Domažlicích, Mariánských Lázních, Přešticích, Merklíně, Teplé, Kdyni nebo Chrástu. Celkem se vybralo přes 35 000 Kč a k tomu potraviny v hodnotě dalších tisíců.

Například chrástečtí evangelíci uspořádali v neděli 8. března 2009 sbírku „Buďme sousedy“, k níž přizvali i ostatní spoluobčany. V kasičce se sešlo sedm a půl tisíce korun a k tomu potraviny a hygienické potřeby v hodnotě dalšího půldruhého tisíce. Ty spolu za vybrané peníze nakoupené prostředky k obživě dovezl následující den Mongolům na ubytovnu v sousední Zábělé farář sboru s pracovnicemi charitní Poradny pro cizince. Obdobná pomoc rokycanského evangelického sboru putovala ještě týž den k dalším Mongolům, ubytovaným v Plzni-Koterově.

Dalších 50 000 Kč uvolnila na pomoc Mongolům Synodní rada ČCE z fondu sociální a charitativní pomoci. Tato částka spolu s finančními prostředky, vybranými v jednotlivých sborech, putuje na konto Diecézní charity Plzeň, určené na pomoc Mongolům a dalším cizincům na Plzeňsku. Kromě materiální pomoci podporuje charitní Poradna pro cizince zahraniční pracovníky v tíživé situaci při jednání s úřady, při vyřizování návratů do vlasti nebo hledání zaměstnání. Finanční prostředky využívá na nákup potravin a dalších základních životních potřeb, úhradu nezbytné lékařské péče, tlumočení nebo nákup jízdenek MHD.

Solidaritu s cizinci vyjadřují i další církve v Plzni. Evangelická církev metodistická jako první už v lednu a únoru 2009 zorganizovala potravinovou pomoc a každé úterý pořádá pro Mongoly kurzy češtiny. Ke sbírkám se připojili i vysokoškolští studenti z křesťanského klubu Hora a lidé z Křesťanského společenství Plzeň nebo římskokatolické farnosti u katedrály sv. Bartoloměje.

Na pátek 3. dubna 2009 od 19 hodin připravují humanitární organizace YWAM, Poradna pro cizince Diecézní charity Plzeň a Diakonický odbor západočeského seniorátu ČCE benefiční večer, jehož výtěžek podpoří Mongoly a další cizince bez příjmů. Vystoupí na něm například mongolská operní pěvkyně Jagarmaa Dagvasuren.

Plzeň patří mezi lokality s největším počtem zaměstnaných cizinců v ČR. V důsledku hospodářské krize většina firem v regionu propouští kmenové i agenturní zaměstnance. Nejvíce zasaženi jsou zejména nejchudší pracovníci z Mongolska. Jedná se řádově o stovky až tisíce lidí, kterým schází základní prostředky k živobytí.

Karel Šimr, farář ČCE v Chrástu – 739 244 774

http://diakonie-zapad.evangnet.cz

Příloha [1]: Předávání pomoci v Zábělé <zabela_09-03-09_4.jpg> (68.6 KB)