II. Bienále pro diakonii

Uživatel Evangnetu Ondřej Macek <>
(26.2.2009, rubrika: Oznámení)


Bienále pro Diakonii, jehož II. ročník se uskuteční 13. – 25. dubna 2009 v Praze, je charitativní kulturní projekt. Jeho cílem je nabídnout setkání s výtvarným uměním, které je svým obsahem či svými tvůrci spojeno s křesťanstvím; představit diakonickou práci s handicapovanými členy společnosti; a v neposlední řadě takto získat finanční prostředky na podporu této práce.

První Bienále pro Diakonii se uskutečnilo v roce 2007. Zúčastnilo se ho šedesát výtvarníků několika generací a bylo při něm vystaveno více než sto dvacet uměleckých děl. Výtěžek téměř 700.000,- Kč byl věnován na první etapu rekonstrukce Střediska Diakonie ČCE v Praze – Stodůlkách.

Letošní II. ročník Bienále má název „I noc se stane světlem“. Svá díla během něj postupně na třech místech Prahy představí čeští, němečtí a švédští výtvarníci. Pozváním umělců ze sousedního Německa a po nás v EU předsedajícího Švédska reflektují pořadatelé Bienále motto českého předsednictví „Evropa bez bariér“. Výtěžek z II. Bienále bude rovněž určen na překonání bariér, totiž na vybudování denního a týdenního stacionáře pro těžce zdravotně postižené klienty Střediska Diakonie ČCE v Praze - Stodůlkách.

Bienále bude zahájeno 13. dubna 2009 koncertem J. Nohavici v kostele ČCE v Praze na Vinohradech, po němž bude následovat dobročinná aukce vybraných děl výtvarníků i výrobků z ergoterapeutické dílny, která je součástí Střediska ve Stodůlkách. Od 14. do 17. dubna bude Bienále pokračovat výstavou části shromážděných děl na radnici Městské části Praha 13. Od 19. do 25. dubna budou všechna díla představena v prostorách Farního sboru ČCE v Praze – Dejvicích. Součástí Bienále budou kromě úvodního koncertu s aukcí a dvou vernisáží další doprovodné programy (koncerty, literární čtení, přednášky).

13.4. kostel FS ČCE Praha 2 (Korunní 60, Praha 2)

14.4.-17. 4. Atrium radnice Úřadu Městské části Praha 13 (Sluneční náměstí 13, Praha 5)

19.4.- 25.4. modlitebna FS ČCE Praha 6 (Dr. Zikmunda Wintra 15, Praha 6)

bližší informace naleznete

o Bienále na www.bienaleprodiakonii.cz
o pořadateli na dejvice.evangnet.cz
o Středisku Diakonie ČCE ve Stodůlkách na www.diakoniep13.czPříloha [1]: <program_bienale_pro_diakonii.pdf> (46.2 KB)