Hledá se kazatel / kazatelka

Kazatel ČCE Lubomír Červenka <>
(26.1.2009, rubrika: Nabídka práce)


Farní sbor v Hodslavicích společně se Seniorátním výborem Moravskoslezského seniorátu hledají kazatele / kazatelku o jehož / jejíž pracovní úvazek by se rovnoměrně dělili.

Hodslavice jsou tolerančním sborem se dvěmi kazatelskými stanicemi, z nichž každá by mohla být samostatným sborem. Jsou zde rozvinuty téměř všechny obvyklé sborové aktivity. Přesto je potřeba rozšířit především práci se střední generací, s dětmi a mládeží. Možnosti pastorace i křesťanské služby jsou prakticky neomezené.

Moravskoslezský seniorát je nejrozlehlejším seniorátem naší církve. Sbory jsou od sebe většinou hodně vzdáleny, takže téměř nepřipadá v úvahu, aby jeden kazatel posloužil během neděle ve dvou sborech. Přes poměrně vysoký počet ordinovaných presbyterů je zde potřeba kazatele, který bude k dispozici br. seniorovi (působí ve FS v Hodslavicích) pro výpomoc ve sborech seniorátu, anebo přímo v Hodslavicích, kde by br. seniora zastupoval v době jeho seniorátních povinností.

Pro kazatele / kazatelku je připraven zrekonstruovaný velký 2 + 1 byt s novou kuchyňskou linkou ve sborovém domě v kazatelské stanici Mořkov (cca 3 km od Hodslavic, vlakové spojení na trati Valašské Meziříčí – Ostrava).