Pomozte azylovému domu Společnou cestou na Jižním Městě v Praze

Kazatel ČCE Michal Šourek <>
(23.12.2008, rubrika: Oznámení)


"Protože se pro ně nenašlo místo pod střechou", říká evangelista Lukáš v příběhu o Ježíšově narození. Že se ocitne bez střechy nad hlavou, hrozí nyní azylovému domu Společnou cestou na pražském Jižním Městě, který za dvanáct let své existence byl střechou nad hlavou a nadějí pro stovky lidí.

Milí přátelé, bratři a sestry,

obracíme se vás s prosbou o podporu pro občanské sdružení Společnou cestou a jeho dům azylový a občanskou poradnu na Jižním Městě v Praze.

Spolupráce našeho sboru se sdružením Společnou cestou začala v roce 1997, kdy paní Milena Svobodová oslovila náš sbor (tehdy sídlící na Spořilově) s prosbou pomoc pro svoji vizi pomoci lidem v nouzi. Díky našim partnerům v zahraničí, především v Holandsku, se podařilo získat prostředky pro rozjezd práce. Sdružení získalo od městské části Praha 11 do pronájmu zdevastovaný a několik let prázdný objekt bývalých jeslí v Donovalské ulici na Jižním Městě a začalo provozovat občanskou poradnu a objekt rekonstruovat tak, aby mohl sloužit jako azylový dům. V letech 2001-2004 byl objekt rozšířen o nástavbu a má dnes kapacitu cca 65 míst v samostatných bytových jednotkách i ubytování se společným hygienickým zařízením. Ročně azylovým domem projde na 200 lidí, z toho více než polovina jsou děti, občanskou poradnu využilo v loňském roce téměř 1800 lidí.

Azylový dům Společnou cestou je jedinečný tím, že neposkytuje jen přechodné přístřeší, ale snaží se svým obyvatelům pomoci vrátit se zpět do "normálního" života. Maximální doba pobytu v azylu je cca 6 měsíců a po tuto dobu se obyvatelé účastní společného života komunity (jednou týdně se koná setkání všech, kde se řeší problémy, ale třeba také slaví), procházejí tzv. pracovní aktivizací (kurzy i práce v domě samém, při níž se učí novým dovednostem, aby si mohli lépe najít práci) a pracovníci azylového domu se snaží pomoci jim s hledáním bydlení i zaměstnání. V řadě případů se to daří. Jedinečná je i celá atmosféra azylového domu, vstřícná a otevřená, bez problémů.

Jako vyjádření sounáležitosti a podpory této práci, se náš sbor rozhodl postavit vedle azylového domu svůj nový kostel. Vznikl tak unikátní projekt jednoho komplexu sborového a azylového domu. Oba objekty jsou propojeny i vnějšně, společnou zahradou a parkovacím stáním. V době stavby, po prodeji starého kostela a fary na Spořilově (sbor potřeboval finance na zahájení stavby), se sbor scházel k bohoslužbám a dalším programům v azylovém domě. Stavba sborového domu Milíče z Kroměříže probíhala v letech 2003-2006 za štědré finanční podpory mnoha domácích i zahraničních dárců, zejména švýcarského HEKS (Hilfswerk der evangelischen Kirchen Schweiz) a německého GAW (Gustaw Adolf Werk), ale i díky finanční pomoci ze státního rozpočtu, rozpočtu hl. města Prahy a místní části Praha 11. Velikou motivací pro dárce a jejich štědrost, bez níž by nový sborový dům na Jižním Městě nemohl být postaven, byla právě spolupráce a jedinečné spojení kostela a azylového domu, propojení bohoslužby a diakonické práce.

Rozhodnutím Rady městské části Praha 11 dostalo sdružení Společnou cestou na konci listopadu tříměsíční výpověď ze svých prostor. Toto rozhodnutí přišlo bez předchozí konzultace či upozornění, bez zájmu o další osudy azylového domu, bez nabídky případné pomoci. Pro sdružení Společnou cestou a jeho práci to znamená fakticky likvidaci. Praha 11 argumentuje tím, že potřebuje zřídit další mateřskou školku. Víme, že existují i jiné možnosti, a není kvůli tomu potřeba ničit práci dlouho budovaného, pro tuto práci speciálně přestavěného, dobře fungujícího azylového domu, představujícího - spolu s občanskou poradnou - záchrannou síť pro lidi v nouzi.

Protože azylový dům pracuje v součinnosti se sborem, řada lidí z našeho sboru je členy sdružení Společnou cestou, považujeme krok Prahy 11 také za znevážení této spolupráce a krok nepřátelský vůči církvi a její práci.

Žádáme Radu městské části Praha 11, aby přehodnotila své rozhodnutí, stáhla výpověď a sdružení Společnou cestou zaručila dlouhodobou podporu pro jeho jedinečnou práci na Jižním Městě - a prosíme vás o vaši podporu. Tu můžete vyjádřit třeba svým podpisem na (papírové) petici a (nejlépe) současně i na internetu (s poznámkou, že jste podepsali i papírovou verzi petice) a šířením této petice dále. Petiční arch i internetovou verzi najdete na http://www.sos-azyl.cz/inpage/petice/
Můžete také poslat dopis či e-mail přímo představitelům Prahy 11 a Magistrátu hl. Města Prahy (vzor dopisu najdete rovněž na www.sos-azyl.cz, kde jsou i další informace). Děkujeme za vaši podporu a přejeme vám krásné vánoční dny.

Staršovstvo Farního sboru ČCE v Praze 4 - Jižní Město
Seniorátní výbor Pražského seniorátu