V Chomutově se budou modlit za smír

Kazatel ČCE Karel Šimr <>
(5.12.2008, rubrika: Oznámení)


V úterý 9.prosince, v předvečer Dne lidských práv, proběhne v centru Chomutova setkání, které chce pokojným způsobem reagovat na vzrůstající sociální napětí v Litvínově i v celém severočeském regionu.

Ekumenická bohoslužba Za smír a pokojné soužití národnostních skupin se uskuteční v kostele sv. Ignáce na nám. 1. máje v Chomutově v úterý 9. 12. od 18 hodin. Setkání se ponese v duchu proseb za smír a možnost nového začátku v dlouhotrvajících i v nově vzniklých konfliktech. Na bohoslužbu naváže od 19 hodin veřejná rozprava s terénními pracovníky v sociálně problematických místech našeho regionu v prostorách nedaleké římskokatolické fary. Akci společně pořádají církve z Chomutova a z Jirkova. Chtějí se tak s širokou veřejností přihlásit k nenásilnému přístupu, upozornit na přetrvávající problémy v soužití komunit a podpořit odhodlanost k pomoci a nápravě. Na akci jsou pozváni i zástupci místních národnostních komunit, zastupitelé města i hosté ze sousedního Saska.

Příloha [1]: <chomutov_modlitby_za_smir.pdf> (63.3 KB)