Den diakonie v Plzni nabídne přednášky i praktické dílny

Kazatel ČCE Karel Šimr <>
(17.8.2008, rubrika: Oznámení)


Po dlouhé době první seniorátní den křesťanské služby v západočeském seniorátu s podtitulem Křesťanská služba aneb diakonie bez IČO bude v sobotu 27. září 2008 hostit plzeňský Korandův sbor ČCE.

Pořadatelé z Poradního odboru křesťanské služby Západočeského seniorátu chtějí vytvořit prostor pro setkání lidí, kteří se podílejí na činnosti sborové diakonie nebo se o ni zajímají a chtějí si s druhými vyměnit zkušenosti a vzájemně se inspirovat. Bohatý program budou tvořit přednáška i prakticky zaměřené workshopy. Setkání vyvrcholí ekumenickou bohoslužbou, kterou hudebně doprovodí soubor Touch of Gospel. Zváni jsou zájemci i z jiných seniorátů a z ekumeny. Podrobný program a kontakty jsou k dispozici v přiloženém plakátu. Pořadatelé prosí o přihlášení do konce srpna.

Příloha [1]: Plakát s programem <diakonie_bez_ico.jpg> (326.8 KB)