Výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky střediska Diakonie ČCE ve Vrchlabí

Kazatel ČCE Jan Plecháček <>
Autorem textu je Diakonie ČCE.
(5.8.2008, rubrika: Nabídka práce)


Správní rada Diakonie ČCE vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky střediska Diakonie ČCE, středisko Světlo ve Vrchlabí. Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději do 25. srpna 2008. Výběrové řízení bude konáno 2. září 2008 ve středisku.

Správní rada Diakonie ČCE vyhlašuje výběrové řízení


na místo: ředitele/ředitelky střediska


místo výkonu: Diakonie ČCE, středisko Světlo ve Vrchlabí, Pražská 858, 543 01 Vrchlabí


požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání
  • tříletá praxe v řídící pozici
  • komunikační schopnosti
  • schopnost zpracovávat projekty
  • ochota přijmout a respektovat křesťanskou orientaci organizace
  • členství v církvi vítáno

výčet dokladů, které tvoří přihlášku k výběrovému řízení:

  • motivační dopis obsahující základní osobní údaje a adresu
  • strukturovaný profesní životopis

doklady, které je třeba předložit výběr. komisi:

  • kopie dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání
  • výpis z trestního rejstříku ne starší 3 měsíce

Přihlášku zašlete nejpozději do 25. srpna 2008 na adresu: Diakonie ČCE, VŘ, Belgická 22, 120 00 Praha 2 nebo e-mailem: ustredi@diakoniecce.cz

Výběrové řízení bude konáno 2.září 2008 ve středisku.