Hledáme lektory pro učitele n. š.

Kazatel ČCE Jakub Dvořák <>
(3.4.2008, rubrika: Oznámení)


Poradní odbor pro vzdělávání laiků královehradeckého seniorátu vybízí sestry a bratry, faráře i laiky, zkušené učitele nedělní školy, psychology, pedagogy atd. schopné vyučovat, o přípravu programu pro učitele nedělních škol seniorátu Královéhradeckého na některé z níže uvedených témat.

Své návrhy posílejte prosím na adresu jakub.dvorak@evangnet.cz. Všem kdo zašlou své příspěvky dle našich požadavků odpovíme, autory, jejichž příspěvky by splnily naše očekávání, oslovíme s prosbou o jejich realizaci při některém z našich setkání učitelů nedělních škol (leden/únor, září).


POŽADAVKY:
1) Text přednášky, nebo projekt programu i s popisem method komunikace, které by řečník hodlal uplatnit.
2) Stručný komentář v rozsahu A5 formát: jak vidí autor problém, jak jej analyzuje, jak jej řeší, na jaké principy se odvolává …


TÉMATA A TÉMATICKÉ OKRUHY:
- Dětské zpěvníky, nácvik písní s dětmi
- Vzdělávací činnost s nepravidelnými a nehomogenními skupinami dětí.
- Udržení kázně a pozornosti.
- Hyperaktivní dítě v nedělní škole.
- Spolupáce učitele nedělní školy s rodiči a rodinou dětí.
- Plánování a příprava nedělní školy.
- Pomůcky pro práci v nedělní škole.
- Methody páce s dětmi.
- Osobnost dítěte v nedělní škole.
- Sebevzdělávání učitele nedělní školy.

Prosíme o zveřejnění naší výzvy ve všech sborech s nadějí, že objevíme v potenciálu ČCE nová jména, která mají čím prospět ze svých obdarování.