Aktualizované církevní zřízení a řády

Správci Evangnetu <>
(15.6.2004, rubrika: Novinky na Evangnetu)


Církevní zřízení a řády v aktuálním znění po 2. zasedání 31. synodu z května t.r. naleznete zde. Jedná se o on-line verzi s provázanými hypertextovými odkazy, kterou si můžete stáhnout do svého počítače.