Výroční schůze občanského sdružení EVANGNET

Kazatel ČCE Jan Plecháček <>
(27.11.2007, rubrika: Oznámení)


Na pondělí 10. 12. 2007 od 19 hodin svolává výbor občanského sdružení Evangnet výroční schůzi tohoto sdružení. Schůze se bude konat v zasedací místnosti v přízemí Husova domu, Jungmannova 9, Praha 1 - Nové Město. Zveme členy obč.sdružení Evangnet i všechny, kdo mají o jeho činnost zájem. Výbor občanského sdružení Evangnet - Jan Plecháček, Filip Keller, Tomáš Hančil

Na programu schůze bude:

- zpráva o činnosti sdružení v r.2007
- informace o probíhajících aktivitách a připravovaných změnách na Evangnetu
- volba výboru Evangnet o.s.
- diskuze a rozhodnutí o návrhu na změnu stanov
- rozhovor o plánech činnosti Evangnetu