Změna je život - i v názvu časopisu pro mládež?

Bratrstvo <>
(7.4.2007, rubrika: Co hýbe s ČCE)


Na poslední poradě zástupců mládeže ze seniorátů v Brně byla formou petice zveřejněna výzva k hledání nového názvu evangelického časopisu pro mládež. Jak se má Bratrstvo jmenovat? Můžete sdělit svůj názor.

"Změna je život"
Petice za změnu názvu evangelického časopisu pro mládež

Milá redakční rado Bratrstva, milý COMe!

Radujeme se z toho, že vedle jiných průběžně vznikajících a zanikajících křesťanských periodik pro mládež se Bratrstvo vyjímá svojí stálostí a kvalitativním růstem. Za to patří dík všem, kteří se na vzniku Bratrstva podílejí. Který ze současných časopisů se může pochlubit tak dlouhou a dobrodružnou historií plnou zákazů a obnoveného vydávání?

V době vzniku Bratrstva a v průsecích totality, kdy mohlo krátce vycházet, měl název časopisu jistě svůj podmanivý až elektrizující náboj. Šlo přece o náš vybojovaný časopis. Dnes - bezmála 18 let po návratu naší země ke svobodě - už ale nemá pro mladší generaci bez příslušné historické zkušenosti název časopisu ten význam, jaký dříve. Časopis pro mládež má být časopisem mládeže. Již také název časopisu by měl ideálně odrážet nějakým způsobem aktuální zkušenost a život mladých (evangelíků).

S úctou k historii i současnosti evangelického časopisu pro mládež vás prosíme, abyste zvážili změnu názvu časopisu. Změna je život! Otcové zakladatelé měli pro název časopisu své důvody a jistě by nás pochválili, že nám není lhostejný.

Přimlouváme se, aby k hledání vhodného názvu evangelického časopisu pro mládež došlo podle jasných kroků a pravidel s co největším zaangažováním všech mládežníků v ČCE.


Marie Medková (zástupce královéhradecké mládeže t.č. v Norsku)
Radim Žárský (Seniorátní farář pro mládež královéhradeckého seniorátu)

Příloha [1]: Výzva i s peticí <zmena_je_zivot.pdf> (344.2 KB)