Členská schůze občanského sdružení EVANGNET

Kazatel ČCE Jan Plecháček <>
(10.11.2006, rubrika: Oznámení)


Na pondělí 11. 12. 2006 od 19 hodin svolává výbor občanského sdružení Evangnet členskou schůzi tohoto sdružení. Schůze se bude konat v zasedací místnosti v přízemí Husova domu, Jungmannova 9, Praha 1 - Nové Město. Zveme členy obč.sdružení Evangnet i všechny, kdo mají o jeho činnost zájem. Výbor občanského sdružení Evangnet - Jan Plecháček, Filip Keller, Tomáš Hančil

Na programu schůze bude:

- zpráva o činnosti sdružení v r.2006

- zpráva o hospodaření sdružení v r.2006 a finanční výhled

- rozhovor o směřování Evangnetu